EMPOWERING WOMEN

Berättelsen om L’Occitane och de kvinnliga sheasmörsproducenterna i Burkina Faso tar sin början på 1980-talet. Sedan dess har vi byggt upp ett gemensamt utvecklingspartnerskap och har en nära, stöttande relation. Inledningsvis deltog ungefär ett dussin kvinnor. Idag deltar fler än 10 000 kvinnor i detta samarbete! Sedan år 2009 har vår leverantörskedja för sheasmör varit 100 % Fair Trade (Fair Trade-certifierad enligt Fair for Life-standarden som finns tillgänglig på www.fairforlife.org).

Visste du att ...?

Sheasmör kallas "kvinnornas guld" i Burkina Faso.

Enligt traditionen är det kvinnorna som skördar sheanötterna och utvinner sheasmöret.

Kvinnorna i Burkina Faso är samhällets stöttepelare och spelar en nyckelroll i landets ekonomiska och sociala utveckling.

VÅRA ENGAGEMANG

BURKINA FASO ÄR ETT AV VÄRLDENS FATTIGASTE LÄNDER. Genom att stärka kvinnorna i Burkina Faso och stödja kvinnligt entreprenörskap kan vi bidra till att förhindra att de hamnar i fattigdom.

L'Occitanes mission

VÅR MÅLSÄTTNING:
Att stödja över 33 000 kvinnor i deras socioekonomiska utveckling år 2020.
 
Detta vill vi uppnå på två olika sätt:

1.HANDLA MED VARANDRA PÅ RIMLIGA, RÄTTVISA VILLKOR
2.TILLSAMMANS LYFTA FRAM OCH STÄRKA KVINNLIGT LEDARSKAP

RESIST-PROGRAMMET

STÖD TILL KVINNOR PÅ FLERA OLIKA SÄTT

År 2018 lanserade L’Occitane RESIST-programmet (Resilience, Ecology, Strengthening, Independence, Structuration, Training), som fokuserar på motståndskraft, stärkande, självständighet, strukturåtgärder och utbildning. Genom detta program hjälper vi kvinnorna i Burkina Faso att:
• skydda sheanötsträden och få tillgång till ekologiska områden där de kan samla in sheanötterna,
• konsolidera leverantörskedjan för sheasmör,
• diversifiera sina inkomster genom att hitta nya köpare av sheasmör,
• utveckla nya aktiviteter, som t.ex. att producera bissap.
Vår målsättning: Att hjälpa kvinnor att bli mer ekonomiskt självständiga.

SOCIALA OCH EKONOMISKA EFFEKTER

VI GÖR SKILLNAD I KVINNORS LIV

Att ha en egen inkomst och kunna utveckla en egen verksamhet bidrar till att förbättra den sociala statusen för de kvinnliga sheasmörsproducenterna i Burkina Faso. De får möjlighet att bidra med mer pengar till hushållets utgifter och kan hjälpa till att betala för sina barns utbildning. Hela familjen vinner på detta!

LYFTA FRAM KVINNLIGT LEDARSKAP

FYRA CENTRALA ÅTGÄRDSOMRÅDEN

I Burkina Faso arbetar vår stiftelse för att skapa möjligheter för kvinnor och på så sätt kunna erbjuda dem en ljusare framtid. Genom att fokusera på läs- och skrivkunnighet, mikrolån, utbildning för flickor och entreprenörskap kan vi bidra till att bryta den onda cirkeln och minska analfabetismen samt ge kvinnliga entreprenörer välbehövlig ekonomisk hjälp.  

ENTREPRENÖRSKAP

GE KVINNOR EN CHANS ATT NÅ SIN FULLA POTENTIAL

Vi behöver fler kvinnliga entreprenörer! Därför har L’Occitanes stiftelse gått samman med den icke-statliga organisationen "Entrepreneurs du Monde" för att hjälpa kvinnor att ta ekonomiska initiativ och generera ytterligare intäkter. Dessutom hjälper vi fyra handlingskraftiga och motiverade vinnare att förverkliga sina affärsdrömmar genom vår tävling "L’Occitane pour Elles".