Vår filosofi kring produktsammansättning

"VÅR RELATION MED DIG OCH OMVÄRLDEN"

L’Occitane en Provence har alltid varit, och kommer alltid att vara, djupt engagerade i frågor som rör konsumentsäkerhet och möjligheten att begränsa vår miljöpåverkan i varje led i produktlivscykeln. Vi är också kända för att erbjuda våra kunder en exceptionell sensorisk upplevelse genom texturer och dofter utan att kompromissa när det gäller effektiviteten hos våra produkter.

NIVÅERNA

NIVÅ 3: L'OCCITANES MILJÖSTADGAR
Produkter som lämnas kvar på huden (leave-on): ingredienser av naturligt ursprung >95 %
Produkter som sköljs bort (rinse-off): biologiskt lätt nedbrytbara ingredienser >95 %
Max 1 ingrediens som kan användas i måttliga mängder

NIVÅ 2: L'OCCITANES STADGA FÖR INGREDIENSSAMMANSÄTTNING
Vi prioriterar ingredienser av naturligt ursprung.
Ingredienser som endast ska användas i måttlig mängd: vi letar ständigt efter nya alternativ
Utesluter ingredienser av hälsoskäl eller av etiska skäl

NIVÅ 1: GLOBALA REGLERINGAR
Efterlever de globala regelverk som finns för samtliga kosmetiska produkter på marknaden.
 

NIVÅ 1: Globala regleringar

Vi är starkt engagerade i våra produkters säkerhet och effektivitet och tillverkar produkter som överensstämmer med samtliga globala regelverk, inklusive EU:s kosmetikalagstiftning, ett av världens strängaste. På L'Occitane arbetar ca 30 personer varje dag med att se till att våra produkter är säkra och uppfyller kraven enligt samtliga regelverk.

NIVÅ 2: Stadga för ingredienssammansättning

"Hur vill vi ta hand om dig på bästa sätt?"
Vår starka tro på naturen och oss människor har drivit oss till att utveckla en egen strikt Stadga för ingredienssammansättning. Stadgan är mer omfattande än vad regelverket kräver – för att vi på ett transparent sätt ska kunna dela med oss av våra val av ingredienser. Vi anger tydligt vilka ingredienser vi föredrar att använda, vilka vi endast använder i måttliga mängder och vilka vi inte använder alls, och vi letar ständigt letar efter mer naturliga och miljövänliga alternativ.

SÄKERHET

Vi testar våra produkter på olika hår- och hudtyper, inklusive känslig hud. Samtliga av våra produkter genomgår dermatologiska och oftalmologiska tester, vilket innebär mer än 800 applikationer per produkt. Vi egentillverkar och säkerställer kvaliteten hos alla våra produkter innan de lanseras på marknaden i enlighet med de mest krävande internationella kvalitetsstandarderna och föreskrifterna. Konsumentsäkerhet har alltid varit, och kommer alltid att vara, högsta prioritet för oss.

EFFEKTIVITET

Våra ingrediensers kliniska effektivitet har bevisats genom in-vitrotester i vårt laboratorium. Vi kompletterar dock alltid dessa tester med ytterligare konsumenttester och kliniska in-vivostudier av slutprodukten. Vi utför ca 600 effektivitetstester per år. Våra kliniska studier genomförs av oberoende läkare (dermatologer, oftalmologer och pediatriker). De använder sig av kliniska utvärderingsmetoder under verkliga förhållanden eller instrumentella mätningar på en panel med försökspersoner.

SENSORISK KVALITET

Vi är kända för att erbjuda våra kunder en exceptionell sensorisk upplevelse genom texturer och dofter och vi forskar kontinuerligt för att kunna utveckla produkter som är sensoriskt innovativa. Cirka 200 sensoriska experter har utbildats för att utvärdera doft, textur och den visuella aspekten hos våra nya formulor, vilket hjälper oss att ta fram produkter med de sensoriska egenskaper som våra konsumenter förväntar sig.

INGREDIENSER VI FÖREDRAR ATT ANVÄNDA

Vårt förstahandsval när det gäller ingredienser har alltid varit, och kommer alltid att vara, ingredienser av naturligt ursprung, som t.ex. växtextrakt, eteriska oljor och blomvatten. Bland de ingredienser vi föredrar så prioriterar vi de som är mest biologiskt nedbrytbara. Tack vare vår stora expertis inom området stärker vi ytterligare kopplingen till vårt provensalska arv.

INGREDIENSER SOM ANVÄNDS I MÅTTLIG MÄNGD

Att stabilisera eller förbättra effektiviteten och den sensoriska kvaliteten i naturliga sammansättningar är en stor utmaning i vår bransch. Även om vi ständigt letar efter naturliga och ekologiska ersättningsalternativ till dessa produkter, behöver vi fortfarande använda dem i måttliga mängder, i några av våra sammansättningar. Detta sker dock endast efter noggrann utvärdering av våra toxikologiska experter samt genomförda toleranstester.

UTESLUTNA INGREDIENSER

Kontroversiella ingredienser, såsom parabener och ftalater använder vi inte i våra ingredienssammansättningar – även om användning är tillåten enligt gällande regleringar. Vi använder inga animaliska produkter eller restprodukter med animaliskt ursprung med undantag för biprodukter som honung, propolis (bikitt) och bidrottninggelé

NIVÅ 3: Miljöstadgar

"Vi anstränger oss lite extra för din skull"
Genom våra dynamiska program för kontinuerlig förbättring har vi satt upp en ny global utmaning för oss själva när det gäller kriterierna i företagets "Miljöstadga", utöver de åtaganden vi redan har i enlighet med vår Stadga för ingredienssammansättning. Dessa ytterligare kriterier återspeglar vårt ökande engagemang för ännu mer naturliga sammansättningar (i produkter som lämnas kvar på huden, s.k. leave on-produkter) och ingredienser som minimerar vår miljöpåverkan (i produkter som sköljs bort, s.k. rinse off-produkter) utan att kompromissa med våra produkters sensoriska kvalitet, effektivitet och säkerhet. De produkter som lever upp till de höga kraven enligt dessa åtaganden är lätta att identifiera i vårt sortiment, tack vare den här logotypen på förpackningarna och på vår webbsida.

PRODUKTER MED 95 % INGREDIENSER AV NATURLIGT URSPRUNG

För leave on-produkter är det procentandelen ingredienser av naturligt ursprung som avgör om en produkt svarar upp mot kraven enligt vår Miljöstadga.

95 % LÄTT BIOLOGISKT NEDBRYTBARA INGREDIENSER

För rinse off-produkter är det procentandelen lätt biologiskt nedbrytbara ingredienser som avgör om en produkt svarar upp mot kraven enligt vår Miljöstadga.

NATURLIGHET & NEDBRYTBARHET

De produkter som svarar upp mot kraven enligt vår Miljöstadga innehåller minst 95 % ingredienser av naturligt ursprung (leave on-produkter) och minst 95 % lätt biologiskt nedbrytbara ingredienser (rinse off-produkter).

BEGRÄNSNING AV INGREDIENSER SOM SKA ANVÄNDAS I MÅTTLIG MÄNGD

De produktsammansättningar som lever upp till kraven i vår Miljöstadga innehåller högst en ingrediens som endast ska användas måttligt*, i en mängd som är garanterat säker både för dig och vår planet. Produkterna har dessutom genomgått såväl noggranna toxikologiska tester som toleranstester.

*Förutom dofter och allergener som är starkt förknippade med våra produkters sensoriska kvalitet: alla våra dofter är korrekt doserade i våra produktsammansättningar och allergener finns naturligt i dessa samt i våra växtextrakt.

ÖVRIGA INGREDIENSER

Utöver de 14 tvivelaktiga ingredienser som inte är tillåtna i några L'Occitane-produkter, belyser vår Miljöstadga de produktsammansättningar där vi redan lyckats ersätta specifika ingredienser som endast ska användas måttligt med naturliga och ekologiska alternativ: KONSERVERINGSMEDEL: Fenoxietanol och polyhexametylenbiguanidhydroklorid – även kallat PHMB. SENSORISKA TILLSATSER: Cyklosilikoner UV-FILTER: Ethylexyl Methoxycinnamate SKUMMEDEL: Natriumlaurylsulfat – även kallat SLS (sodiumlaurylsulfat)