Supporting Producers

Våra ingredienser – och därmed våra producenter – utgör själva livsnerven i L’Occitane. Utan deras hårda arbete, hängivenhet och skicklighet skulle vi inte kunna skapa alla dessa unika, autentiska produkter. Dialog, respekt och transparens utgör grunden för den relation vi har med våra producenter. Några av våra samarbeten har varat i över 30 år!

PRODUCENTERNAS FÖRSÖRJNING ÄR HOTAD!

Om vi inte gör någonting riskerar vi att 400 jordbruk i Frankrike och 1200 i Europa försvinner

L'Occitanes mission

VÅR MÅLSÄTTNING:
Att ha en fair trade-relation med alla våra direkta producenter år 2025
För att detta ska kunna bli verklighet kommer vi att fokusera på två områden:  
1. Att arbeta tätt tillsammans med odlare för att säkerställa att alla våra affärsrelationer är rimliga och rättvisa.
2. Att gemensamt skapa en ansvarsfull, hållbar produktion.

VAD HANDLAR EGENTLIGEN FAIR TRADE OM?

Fair Trade handlar om stabila priser och inkomster, anständiga arbetsvillkor, att lyfta fram böndernas och arbetarnas rättigheter och säkerställa att dessa får en rättvis och rimlig andel av vinsten från produktionen. Det innebär att stödja producenterna, bidra till att förbättra deras livskvalitet, skapa en hållbar framtid för dem och deras familjer och värna om vår planet och människorna som bor på den.

EN RÄTTVIS OCH RIMLIG RELATION

PRINCIPERNA SOM LIGGER TILL GRUND FÖR FAIR TRADE

1- Rättvis betalning (rimliga priser, rättvisa löner)
2- Rättvis handel (förskottsbetalningar, fleråriga avtal)
3- Öppenhet, ansvar och respekt (kollektivt beslutsfattande,
kommunikation på alla nivåer i leverantörskedjan)
4- Bra arbetsvillkor (arbetstider, säkerhet, etc.)
5- Respekt för miljön (hållbarhet, energieffektivitet)
6- Ökad konsumentmedvetenhet

RÄTTVISA HOS L'OCCITANE

VÅRA ÅTGÄRDER, VÅR ÖVERTYGELSE

Inom L’Occitane är det inte tal om att exploatera våra producenter! Vi betalar ett så rimligt pris som möjligt och tecknar långsiktiga, icke-exklusiva avtal med våra producenter – så att de kan räkna med en stabil inkomst men också har möjlighet att bedriva handel med andra parter. Vi tillhandahåller förskottsbetalningar vid behov. Vi stöttar familjebönder som har drivkraft och engagemang – och som vill föra sina kunskaper vidare och lämna över marken till nästa generation. Vi känner våra producenter personligen och arbetar tillsammans med dem ute på fältet året runt. 

IMMORTELLEODLARE

VI FÖRSTÄRKER VÅRA RELATIONER GENOM FLERÅRIGA KONTRAKT

Vi samarbetar för närvarande med ett dussintal producenter och destillatörer på Korsika för att odla, skörda och destillera den unika immortelleblomman. Immortelleblomman växer vilt på Korsika men att skörda och använda den vilda växten vore riskabelt (och miljömässigt ohållbart). Därför lanserade vi år 2004 ett planteringsprogram för immortelle. Hela 50 hektar planerades! Vi arbetar tillsammans med ett stort antal odlare på Korsika som odlar immortelle med ekologiska odlingsmetoder och deras kontrakt löper över flera år.

MANDELODLARE

ÅTERPLANTERING AV MANDELTRÄD I PROVENCE

Vår största mandelodlare har ett flerårigt avtal med L’Occitane. Med vårt stöd har han återplanterat över 15 000 mandelträd på Valensole-platån i Provence. Vi köper inte bara hela mandlar; vi använder även skadade mandlar som annars skulle ha kastats. L’Occitane är en grundande medlem av France Amande – en fransk organisation vars syfte är att återplantera mandelträd i stor skala i Provence.

VI STÖDJER VÅRA PRODUCENTER

Möt Jean-Pierre Jaubert, en mandelproducent från Frankrike.

Vi är engagerade i att använda mandlar från lokala producenter i södra Frankrike. Så att mandelträdet, som så länge glömts bort i regionen till förmån för oliver, återigen kan bli ett känt element i det Provençalska landskapet.
LÄS MER

Nyckeltal

28 spårbara leverantörskedjor, varav hälften är ekologiska

98 producenter och över 10 000 plockare

40 avtal, varav 24 löper över flera år