Respecting Biodiversity

Vi älskar Provence och södra Frankrike. Det är trots allt där vi har våra rötter. Därför är det inte så konstigt att vi gärna vill skydda och främja den biologiska mångfalden i Medelhavsbassängen. Denna "hotspot" för biologisk mångfald är ett av världens rikaste ekosystem och vi tänker göra vad vi kan för att skydda denna värdefulla naturmiljö.

Den biologiska mångfalden är hotad!

Mer än hälften av världens korallrev har försvunnit under de senaste 30 åren.

Hela 12 000 växtarter är hotade.

Antalet ryggradsdjur i världen har halverats sedan 1970.

L'Occitanes mission

VÅR MÅLSÄTTNING:
ATT HA BIDRAGIT TILL ATT SKYDDA 1 000 ARTER OCH UNDERARTER AV VÄXTER TILL ÅR 2025
Vi vill försöka göra skillnad på två sätt:

1. Säkerställa att våra ingredienser är spårbara, hela vägen från fältet fram till den slutliga produkten.
2. Skydda miljön genom att återplantera häckar.
 

Lavendeln i Provence är hotad

VI ÄR FAST BESLUTNA ATT SKYDDA DEN!

Lavendeln försvinner ... och minskningen är påtaglig! Denna oerhört omtyckta växt, en sann symbol för Provence, påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Sedan 2012 har L’Occitane samarbetat med franska institut för ekologisk forskning för att hitta olika sätt att rädda lavendeln, som t.ex. att välja nya varianter av växten och använda innovativa odlingstekniker.

Aqua Réotier-källan är en nationalskatt

OCH SÅ MÅSTE DET FÅ FÖRBLI …

Den utomordentligt vackra platsen där Réotier-källan ligger måste skyddas. Vi samarbetade med experter och genomförde studier som tog hänsyn till biologisk mångfald, landskap, geologi samt fauna och flora i detta område. Det var mycket viktigt för oss att säkerställa att vi kunde använda källans fantastiska vatten utan någon negativ inverkan på vattenflödet eller den omgivande miljön. Därför tappar vi aldrig av mer än 0,04 % av källans årliga flöde.

Vi har ett partnerskap med IUCN – the International Union for Conservation of Nature

ATT SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I VÅR NATUR

Ibland behövs det lite vägledning när man vill hjälpa till ... så att det blir rätt. Därför har vi arbetat med den franska avdelningen av Internationella naturvårdsunionen (IUCN), för att avgöra vilka ekosystem som är mest hotade och som måste bevaras. IUCN hjälper oss att identifiera frågor om biologisk mångfald som måste tas upp, och vi gör detta genom att samarbeta med privata och offentliga enheter. Det betyder att vi kan sätta in våra åtgärder där de får störst effekt!

En expertgrupp ...

... SOM ÄR SÄRSKILT INRIKTAD PÅ ATT SKYDDA VÄXTER

Tillsammans kan vi göra ännu mer! Därför är vi på L’Occitane glada över att ha ingått ett nytt partnerskap med organisationen Shared Mediterranean Conservatory. Därmed har vi etablerat en gemenskap av individer, organisationer, institutioner och producenter som kommer att hjälpa till att studera hotade växter och återplantera dem runt om i regionen. Genom projekt som syftar till att skydda och främja den biologiska mångfalden kan vi hjälpa till att bevara artrikedomen av växter och se till att skydda och bevara dessa värdefulla skatter, så att kommande generationer kan fortsätta att njuta av dem.