RESIST-PROGRAMMET

Lanserades år 2018 för att förbättra villkoren för de kvinnliga sheasmörsproducenterna i Burkina Faso

EN HELHETSSYN PÅ UTVECKLING
 
I över 30 år har vi köpt vårt sheasmör direkt från de kvinnor i Burkina Faso som producerar det. Genom fleråriga kontrakt med L'OCCITANE garanteras dessa kvinnor en stabil, långsiktig inkomst samtidigt som våra kunder kan vara säkra på att få en högkvalitativ produkt som tillverkats med traditionella metoder. År 2009 hjälpte vi våra sheasmörskooperativ att erhålla Fair Trade-status* År 2018 beslutade vi oss för att gå ännu längre och lanserade RESIST-programmet (Resilience, Ecology, Strengthening, Independence, Structure, Training). Det här treåriga projektet med en budget på 2 miljoner dollar sträcker sig utöver vårt hållbara partnerskap med rättvis handel och syftar till att förbättra villkoren för kvinnorna vi arbetar med i Burkina Faso.

Över 50 % av detta program finansieras av L'OCCITANE. Det stöds av donatorer som USAID och SEQUA ** och även kooperativen bidrog själva ekonomiskt. Vi har även ingått ett partnerskap med de icke-statliga organisationerna NITIDAE och Global Shea Alliance.
 
10,000 KVINNOR DRAR NYTTA AV DETTA PROJEKT
 
L'OCCITANE I FN:S GENERALFÖRSAMLING
 
Den 27 september 2019 deltog L'OCCITANE i det nionde årliga forumet Business Call to Action (BCtA) ***, en sidoaktivitet vid FN: s generalförsamling i New York. Detta forum tittar på hur företag hittar sätt att växa och utvecklas samtidigt som de skapar samhälls- och miljömässiga fördelar.                                                                             

Representanter från L'OCCITANE och vår gruppchef från Burkina Faso presenterade RESIST-programmet, för att belysa vårt engagemang för att stärka kvinnor.
 

"Vi är otroligt glada över att kunna fortsätta bevittna det otroliga samarbete som L'OCCITANE har utvecklat tillsammans med kvinnorna i Burkina Faso. I årtionden har man genom detta projekt uppnått betydande resultat inom samhälls- och miljöfrågor."


Marcos Neto, chef för FN:s utvecklingsprogram, finanssektorn  

 
VÅRA ÅTGÄRDER HAR EN STOR INVERKAN
L'OCCITANE har av FN:s utvecklingsprogram utsetts till ett föredömligt företag, för de åtgärder vi vidtagit för att stödja sheasmörsindustrin i Burkina Faso. Under 2016 visade en studie av UNDP vilken stor betydelse våra åtgärder har för de kvinnliga sheasmörsproducenterna.  

RESIST-PROGRAMMET: MÅL & ÅTGÄRDER

Skydda naturresurserna
• Säkerställa att kvinnorna kan få tillgång till certifierade ekologiska parkområden med sheaträd, där den biologiska mångfalden skyddas och bevaras, för att samla sheanötter.
• Säkra 33 parkområden med sheaträd i samarbete med lokala myndigheter.
• Utbilda 8 500 kvinnor i olika metoder som kan användas för att skydda träden och förbättra produktionen: odling av plantor, omplantering av plantor, ympning, beskärning av parasitinfekterade grenar etc.
• Säkerställa att all produktion är 100 % ekologisk.

Förbättra hållbarheten
• Använda oss av mer miljömässigt hållbara processer.
• Förbättra arbetsförhållanden och kvaliteten hos slutprodukten.
• Minska användningen av träbränsle genom användning av avfallsprodukter.                               

Stärka styrningen
• Se till att arbetskooperativen styrs på ett bättre sätt och förbättra deras förståelse för – och tillgång till – marknader. 
  
Diversifiera kvinnors inkomst
• Identifiera nya sätt för kvinnorna att få en inkomst så att de kan bli mer ekonomiskt motståndskraftiga, t.ex. genom att producera och sälja bissapjuice.  

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VI AGERAR?

SHEATRÄDET ÄR HOTAT

​• Sheaträdet har blivit offer för det moderna jordbruket: träd förstörs för att ge plats för andra grödor
• Risk för exponering för bekämpningsmedel: om bekämpningsmedel används i närheten kan detta äventyra en ekologisk certifiering

SHEATRÄDET MÅSTE SKYDDAS

• Trädet ger en hållbar inkomstkälla för många kvinnor i Burkina Faso, vilket gör att de kan få en inkomst och förbättra sina liv
• Sheaträd hjälper till att upprätthålla den biologiska mångfalden, absorberar kol från atmosfären och är relativt klimattåligt
 

EN STÄRKANDE INGREDIENS

Burkina Faso är en inlandsstat i västra Afrika vars klimat påverkas starkt av Harmattan – en kall, torr vind som blåser från Saharaöknen och bär med sig små partiklar av damm och sand, som torkar ut huden. 

I århundraden har kvinnor applicerat sheasmör på huden – och på sina barns hud – för att skydda den mot den starka solen och vindarna och hålla den mjuk och smidig. Det är endast kvinnorna som skördar sheanötterna och tillverkar sheasmör, även känt som "det kvinnliga guldet." Inuti sheanötterna finns kärnorna, som man omvandlar till en pasta som sedan måste knådas i timmar för att producera det berömda sheasmöret. Idag är detta smör känt världen över för sina fantastiska skönhetsfrämjande egenskaper.

Men utöver dess många fördelar för hud och hår är sheasmöret även en ingrediens som stärker kvinnors ställning, eftersom det är en värdefull inkomstkälla för många kvinnor i Afrika.

ETT UNIKT PARTNERSKAP SOM VARAT I MER ÄN TRETTIO ÅR

Vi köper vårt sheasmör direkt från de kvinnliga sheaproducenterna, inte genom mellanhänder. Detta maximerar det lokala mervärdet och bidrar till att säkerställa att kvinnorna fortsätter att föra sina kunskaper och färdigheter vidare till den yngre generationen, precis som de har gjort i många generationer.

Varje år bestäms priset av en kommitté bestående av kvinnor och oberoende observatörer. Det ger en betydande marginal för producenterna och inkluderar finansiering för utveckling av aktiviteter som t.ex. att inrätta sociala och miljöinriktade samhällsprojekt och utveckla ekoteknik. För att säkerställa att arbetskooperativen har tillräckligt med kassaflöde, tillhandahåller L'OCCITANE förskottsbetalningar på 80 % av ordervärdet.

Vi hjälper också kvinnorna med produktion, export och att hitta nya försäljningsställen för sina produkter. Sedan 2003 har vi köpt ekologiskt sheasmör, vilket är mer lukrativt för producenterna, och sedan 2009 har sheasmöret certifierats som Fair Trade enligt standarden Fair for Life. 
*I enlighet med standarden "Fair for Life", som finns tillgänglig på www.fairforlife.org
**SEQUA: finansierat av den tyska federala regeringen, federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ), via Sequa, som en del av programmet develoPPP.de.
***Om CBCtA: Business Call to Action syftar till att påskynda arbetet med att nå hållbara utvecklingsmål (SDG), genom att utmana företag att utveckla inkluderande affärsmodeller som engagerar människor i botten av den ekonomiska pyramiden (BoP) – personer med mindre än 10 USD per dag i köpkraft enligt 2015 års dollarkurs – som konsumenter, producenter, leverantörer, distributörer av varor och tjänster och anställda. Läs mer på www.businesscalltoaction.org