L'OCCITANE ENGAGERAR SIG FÖR EN HÅLLBART PRODUCERAD PALMOLJA - l'Occitane

L'OCCITANE ENGAGERAR SIG FÖR EN HÅLLBART PRODUCERAD PALMOLJA


Vi köper eller använder inte palmolja i våra formulas. Våra tvål nudlar och vissa deriverat kan dock innehålla den. Vi är överlåtna till att stå fast vid vår källfilosofi. För oss är det viktigt att bevara våra värderingar och att säkra kvaliteten på våra produkter och spårbarheten av våra plantextrakt och deras tillverkningskedjor.  Vi har därför lanserat olika initiativ för att se till att vi använder palmolja på ett ansvarsfullt sätt i våra produkter.
100% SPÅRBAR OCH MILJÖVANLIG PALMOLJA I VÅRA TVÅLAR - l'Occitane

RSPO MEDLEMSKAP

Sedan 2011 har L'OCCITANE varit medlem i RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) - en icke-vinstdrivande organisation som  förenar aktörer från olika sektorer av palmoljeindustrin för att skapa och sätta en global standard för hållbar palmolja.

Läsa mer om RSPO
RSPO MEDLEMSKAP - l'Occitane

100% SPÅRBAR OCH MILJÖVANLIG PALMOLJA I VÅRA TVÅLAR

Sedan slutet av 2015 har 100% av våra tvålar * som säljs i våra butiker en spårbar formula med hållbart producerad palmolja, i enlighet med en av de högsta nivåerna av spårbarhet definieras av RSPO (segregerad).
* Med undantag av tvålar som säljs via andra kanaler och raktvålar.

EN DEDIKERAD FÖRSÖRJNINGSKEDJA - l'Occitane

HÅLLBAR KÄLLA TILL VÅRA INGREDIENSER

Vi arbetar direkt med producenterna för att ständigt förbättra våra växtleveranskedjor och skapa långsiktiga partnerskap, byggda på förtroende och respekt.

HÅLLBAR KÄLLA TILL VÅRA INGREDIENSER - l'Occitane

EN DEDIKERAD FÖRSÖRJNINGSKEDJA

För att gå ännu vidare arbetar vi på att sätta upp en försörjningskedja i Västafrika med en kontrakterad leverantör av palmolja. Detta gör det möjligt för oss att ha en direkt leverans, samt större kontroll över råvarans spårbarhet och miljö- och socialpåverkan.