L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN

L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN - l'Occitane

Engagerade i kampen mot blindhet som går att undvika

Nästan 285 miljoner människor världen över är blinda eller har grovt nedsatt syn, trots att 80% av all blindhet går att undvika. L'Occitane stödjer kampen mot blindhet som kan undvikas genom att erbjuda kvalitativa behandlingar och uppmuntra till lokala initiativ sedan år 2000.
L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN - ETT SANT ENGAGEMANG - l'Occitane

VARFÖR ÄR VI ENGAGERADE I SYNEN?

Sedan år 1997 har L'Occitane skrivit produktnamnen i blindskrift på majoriteten av alla produktförpackningar.
Dessutom organiserar L'Occitane Foundation inkomstbringande projekt som kommer synskadade till gagn. Till exempel sprang  L'Occitaneanställda "Race for Vision" i juni år 2016 - ett lopp som resulterade i att man kunde finansiera 31 000 personers ögonvård.

Upptäck
L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN - VARFÖR ÄR VI ENGAGERADE I SYNEN? - l'Occitane

ETT SANT ENGAGEMANG

Då L'Occitane erbjuder produkter vars syfte är att tilltala konsumenten med en härlig konsistens och känsla, unik doft och en vacker design, så är synen ett av de sinnen som betyder mest för oss. L'Occitane Foundation har därför varit engagerade i kampen mot blindhet som går att undvika sedan år 2000 genom att stödja tillgängligheten av kvalitativ ögonvård. Besök L'Occitane Foundations hemsida för att läsa mer om vad vi gör och hur många vi hittills har kunnat hjälpa.

Läs mer om vårt engagemang
L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN - DAGS FÖR NYA UTMANINGAR - l'Occitane

TACK!

Över åren har L'Occitane lanserat så kallade "solidaritetsprodukter" till förmån för synskadade. 100% av intäkterna* går till syn-relaterade internationella projekt, i partnerskap med NGOs och L'Occitane Foundation. Tack vare Ert stöd har nu 2 miljoner människor i utvecklingsländer fått ögonvård sedan år 2000.  *Butikspris minus skatt, transport och produktionskostnad

L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN - TACK! - l'Occitane

DAGS FÖR NYA UTMANINGAR

Om det är något man är passionerad för hos L'Occitane, så är det för nya solidaritetsprojekt! Ambitionen är att L'Occitanes program "Union for Vision" ska kunna hjälpa 10 miljoner människor i behov av synrelaterad vård tills år 2020!  Håll utkik framöver och ta del av andra projekt för att bekämpa blindhet som kan undvikas!

L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN - THE FLYING EYE HOSPITAL - l'Occitane

THE FLYING EYE HOSPITAL

Sedan år 2000 har L'Occitane samarbetat med Orbis, en icke-vinstdrivande organisation som är helt hängiven synen. Denna organisation har stöttat tillkomsten av ett "Flying Eye Hospital" - ett flygplanssjukhus som reser världen över för att utbilda läkare och sköterskor i hur man i största möjliga mån undviker att patienter förlorar synen.
Upptäck Orbis