Caring for Sight

L’Occitane skapar "sensoriella" produkter som är tänkta att tilltala våra sinnen, men det finns ett sinne som är extra viktigt för oss: SYNEN. Vi arbetar hängivet för att hjälpa blinda och synskadade, förebygga blindhet och göra ögonsjukvård tillgänglig för fler människor runt om i världen. Detta gör vi bl.a. genom att samarbeta med icke-statliga organisationer och UNICEF, ha punktskrift på våra förpackningar och sälja välgörenhetsprodukter. 

Visste du att ...?

A-vitaminbrist är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos barn.

80 % av all blindhet går att förebygga.

Var femte sekund förlorar en människa någonstans i världen synen.

LÅT OSS TILLSAMMANS ARBETA FÖR EN FRAMTID DÄR ALLA MÄNNISKOR KAN SE

OM VI INTE GÖR NÅGONTING kommer antalet blinda och synskadade människor att ha tredubblats år 2050.

PUNKTSKRIFT

GÖR VÅRA PRODUKTER MER LÄTTILLGÄNGLIGA FÖR SYNSKADADE ...

Vi började skriva ut våra produktnamn med blindskrift (på engelska, det språk som förstås av flest människor) redan på 1990-talet och det har vi fortsatt med! Det är inte bara ett sätt för oss att göra våra produkter mer lättillgängliga för synskadade; vi ser det även som en möjlighet att öka allmänhetens medvetenhet kring synskador.

DOTTERBOLAG MED VISIONER ...

OCH AMBITIONER!

Vårt malaysiska dotterbolag involverade sina kunder i Race for Vision och uppmanade dem att publicera foton av sina fötter – med orden "Fight Avoidable Blindness" (bekämpa förebyggbar blindhet) – på Instagram, tillsammans med de officiella hashtaggarna för Race for Vision. För varje bild som lades upp gjorde L’Occitane Malaysia en donation. Detta är en idé som är värd att vidareutveckla!

L’Occitane BEKÄMPAR BLINDHET I BURKINA FASO

VI DELAR VÅR VISION MED ICKE-STATLIGA ORGANISATIONER

Utöver att L’Occitane stödjer kvinnor i Burkina Faso samarbetar vi med icke-statliga organisationer som Light for the World och Sight Savers i specifika regioner, för att utrota sjukdomar och andra tillstånd som leder till blindhet.

SOLIDARITETSPRODUKT

ETT KÖP SOM GÖR SKILLNAD!

Stora delar av intäkterna som går till att bekämpa synnedsättningar kommer från försäljningen av vår solidaritetsprodukt, som varje år lanseras med en ny design. De insamlade pengarna går till UNICEF och stödjer deras program som tillhandahåller A-vitamintillskott, för att förebygga blindhet hos barn. 

INVOLVERA DE ANSTÄLLDA

SPRING FÖR SYNEN OCH GE AVDRAGSGILLA GÅVOR & DONATIONER!

Våra dotterbolag runt om i världen engagerar sig i lokala, synrelaterade projekt och initiativ. Varje år har L’Occitane-anställda möjlighet att delta i "Race for Vision" – ett välgörenhetslopp där intäkterna går till att bekämpa synnedsättningar. I Frankrike har vi också ett system med avdragsgilla gåvor och donationer till ideella organisationer, som gör det möjligt för anställda att regelbundet donera pengar till välgörenhetsorganisationer som bekämpar synnedsättningar.