VÅRT KONTRAKT MED DIG
BESTÄLLNING AV PRODUKTERNA
PRISER
FRAKTAVGIFTER & LEVERANSALTERNATIV
ÅNGERRÄTT
POLICY OM RETURER & UTBYTESVAROR
BETALNINGSPOLICY
KAMPANJKODER
VÅRT ANSVAR
TILLÄMPLIG LAG
KUNDTJÄNST

Bestämmelser och villkor – L’Occitane Nordic AB

Denna webbplats drivs direkt av eller på uppdrag av L’Occitane Nordic AB ("L’OCCITANE" eller "vi"/"oss"), ett aktiebolag med organisationsnummer 556900-1828 och adress Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. 

Observera att adressuppgifter till vår kundtjänst finns längst ned på denna sida.

Denna webbplats riktar sig till dig.Genom att använda denna webbplats förbinder du dig att följa dessa bestämmelser och villkor samt försäkrar att du är mer än 18år gammal. 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa bestämmelser och villkor från tid till annan för att uppfylla föreskrivna krav i lagar och förordningar eller för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Innehållet på webbplatsen (text, grafik, programvara, foton och övrigt bildmaterial, videor, ljud, varumärken och logotyper) skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, databasrätt och andra immateriella rättigheter som innehas av L’OCCITANE. Du kan hämta och visa webbplatsens innehåll på en dataskärm, lagra innehållet elektroniskt på en disk (dock inte på en server eller annan lagringsutrustning ansluten till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för din egen, personliga, icke-kommersiella användning under förutsättning att du bibehåller alla uppgifter om upphovsrätt och ägande intakta. Materialet eller innehållet på webbplatsen får inte heller på annat sätt reproduceras, ändras, kopieras, distribueras eller användas för affärsmässiga ändamål utan vårt skriftliga tillstånd.

Förutom i den omfattning som uttryckligen anges i dessa bestämmelser och villkor äger du inte rätt att: 
•publicera, distribuera eller överföra webbplatsens innehåll 
•radera eller ändra webbplatsens innehåll eller försöka kringgå säkerheten eller störa funktionerna hos webbplatsen eller dess servrar eller 
•skapa länkar till webbplatsen från annan webbplats utan skriftligt förhandsgodkännande från L’OCCITANE. Du får dock lägga in länkar från en webbplats som drivs av dig under förutsättning att länken inte är vilseledande eller bedräglig och att den på ett korrekt sätt anger dess destination, inte påstår att vi har rekommenderat dig, din webbplats eller produkter eller tjänster som du erbjuder, att du länkar till vår webbplats startsida (utan att inrama eller återskapa den) och den länkade webbplatsen inte har något innehåll som är olagligt, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent, vulgärt, oanständigt, anstötligt eller som kränker tredje parts immateriella äganderätt eller annan rättighet.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här ger dessa bestämmelser och villkor dig inte några rättigheter till immateriella tillgångar som innehas av L’OCCITANE. Genom att ladda ner eller använda något av webbplatsens innehåll bekräftar du att du inte förvärvar några sådana rättigheter.

Även om vi eftersträvar att erbjuda dig bästa tänkbara service gör vi inga utfästelser som innebär att tjänsterna på webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, att tjänsterna kommer att vara felfria eller att webbplatsen alltid kommer att finnas tillgänglig.


VÅRT KONTRAKT MED DIG 

Denna webbplats drivs direkt av eller på uppdrag av L’Occitane Nordic AB ("L’OCCITANE" eller "vi"/"oss"), ett aktiebolag med organisationsnummer 556900-1828 och adress Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. 

Observera att adressuppgifter till vår kundtjänst finns längst ned på denna sida.

Dessa bestämmelser och villkor gäller för alla produkter som levereras av L'Occitane Nordic AB ("L’OCCITANE" eller "vi"/"oss"). Läs igenom dessa bestämmelser och villkor och behåll en kopia för framtida referens.

Genom att besöka webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor och vår integritetspolicy (som du hittar på webbplatsen) som beskriver hur vi använder dina personuppgifter. Läs noga igenom vår integritetspolicy. Den beskriver dina rättigheter och våra förpliktelser när det gäller dina personuppgifter och vad vi kan göra med dem, till vem vi kan lämna ut dem och dina rättigheter att få tillgång till dem.

Först när vi skickat produkterna till dig uppstår ett kontraktsförhållande mellan oss. Därmed finns det ett rättsligt bindande kontrakt mellan oss. Du har rätt att häva kontraktet (se nedan). Vi kan komma att ändra dessa säljvillkor vid framtida försäljningar utan att på förhand underrätta dig om denna förändring.

Top

 BESTÄLLNING AV PRODUKTERNA

Beskrivningen av de produkter du beställer finns på webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Vi försöker att visa våra produkter i så korrekta färger som möjligt på webbplatsen. Vilka färger du ser beror hur väl din dator återger dem. Vi kan inte garantera att din skärm ger en korrekt färgåtergivning av den produkt vi levererar. Av praktiska skäl kan produktförpackningen avvika från vad som visas på webbplatsen. 

Våra produkter levereras i mån av tillgång. Om vi, av orsaker som ligger utanför vår kontroll, inte kan leverera en viss vara kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt och återbetala eller kreditera dig för vad du inbetalat eller för vad som debiterats ditt kreditkort för produkterna såvida du inte väljer att få en ersättningsvara av motsvarande kvalitet och till motsvarande pris. 

Vår nätbutik är tillgänglig endast för privatpersoner som inte bedriver affärsverksamhet. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera beställningar från företag eller beställningar som vi tror är avsedda för affärsmässig verksamhet eller andra icke-privata ändamål. Vi förbehåller oss rätten att inte leverera produkter till privatpersoner som gör beställningar där vi har skäl att anta att produkterna kommer att vidaresäljas. Produkterna är inte avsedda att vidaresäljas.

Top

 PRISER

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att de priser som anges på webbplatsen är korrekta vid beställningstillfället. Om vi av misstag har satt ett för lågt pris på en vara är vi inte skyldiga att leverera varan till det angivna priset. Om vi av misstag har satt ett för lågt pris på en vara som säljs genom ett kombinationserbjudande eller till specialpris är vi inte skyldiga att leverera varan till det angivna priset. Om vi av misstag har satt ett för lågt pris på en vara som berättigar till en gåva är vi inte skyldiga att leverera varan till det angivna priset. Om vi av misstag har satt ett för lågt pris för en vara och det låga priset gör att värdet på ditt inköp är för lågt för att berättiga dig till en gåva som vi erbjuder den som handlar för ett visst minimibelopp är vi inte skyldiga att leverera gåvan till dig. Om vi upptäcker något fel kommer vi att informera dig snarast om detta och erbjuda dig möjlighet att antingen återbekräfta din beställning till korrekt pris eller återkalla din beställning. Om du återkallar beställningen kommer vi att återbetala eller kreditera vad du har betalat eller vad som debiterats ditt kreditkort för produkterna. Utöver varornas pris krediteras du en leveransavgift. Se avsnittet om fraktavgifter och leveransalternativ. Priset för varor och leveransavgifter anges i SEK och är inklusive moms.

Top

 


FRAKTAVGIFTER & LEVERANSALTERNATIV

L'OCCITANE levererar till alla adresser i Sverige och Danmark. Vi anlitar DHL för leverans av din beställning. Om vill beställa produkter för leverans utanför Sverige, besök vår globala webbplats www.loccitane.com. Du kan läsa mer om leveransalternativ och leveranstider nedan. 
    
Standardleverans
Oavsett hur många varor du beställer betalar du 49 SEK för frakten i Sverige (i Danmark 100 SEK).
Vi behandlar din beställning inom 3 arbetsdagar (beroende på lagertillgång) och levererar inom 10 arbetsdagar i Sverige. Vid köp för 500 SEK och däröver är standardleveransen KOSTNADSFRI 

Hemleverans med DHL
Levereras hem till dig med DHL. Fraktsättet är endast tillgängligt för leveranser inom Sverige. Hemleverans kostar 79 SEK. Vid köp för 800 SEK och däröver är hemleveransen kostnadsfri.

Med arbetsdag menas alla veckodagar utom lördag och söndag samt allmänna helgdagar .

Top

 ÅNGERRÄTT

Om du är konsument har du rätt att ångra ditt köp och därmed häva kontraktet när som helst inom 14 dagar efter mottagandet av produkterna (se nedan).

För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss skriftligen på den postadress eller e-postadress som anges nedan och specificera den beställda produkten och ordernumret.  Om du utnyttjar din ångerrätt efter det att produkterna levererats till dig ansvarar du för återsändandet av produkterna till oss och är skyldig att skicka produkterna till oss utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter den dag du meddelade oss att du ville ångra ditt köp. Produkterna ska returneras till den adress som anges nedan. Du är skyldig att se till så att produkterna inte skadas innan de återsänds eller under frakten. Ångerrätten gäller inte i följande fall: 

(a) När det gäller förseglade varor som inte får returneras av hälsoskyddsskäl eller hygieniska skäl, där förseglingen brutits eller 

(b) om flera produkter blandats och det inte är möjligt att separera dem (på grund av deras egenskaper) efter leveransen.

Om du utnyttjar ångerrätten kommer vi att:

(a) återbetala det belopp du betalade för produkterna. Observera dock att vi enligt lag äger rätt att göra avdrag från återbetalningen med ett belopp som motsvarar konstaterade minskningar av varornas värde som beror på att du hanterat dem på ett sätt som inte skulle tillåtas i en butik 

(b) återbetala alla dina leveranskostnader. Enligt lag ska maxbeloppet vid återbetalning av fraktkostnader motsvara det billigaste tillgängliga fraktalternativet

(c) återbetala dina utlägg snarast och under alla omständigheter:

     (i) om du har mottagit produkten och vi inte har erbjudit dig att hämta den hos dig: 14 dagar efter den dag då vi mottar produkten från dig eller om detta sker tidigare, den dag du inger bevis på att du har återsänt produkten till oss

     (ii) om du inte har mottagit produkten eller om du har mottagit den och vi har erbjudit oss att hämta den hos dig: 14 dagar efter att du har meddelat oss att du har bestämt dig för att utnyttja ångerrätten.

Vid återbetalningar följer vi samma rutiner som du gjorde när du köpte produkterna såvida du inte kommer överens med oss om någon annan betalningsrutin.

Om du returnerar en produkt därför att den är defekt eller att vi har levererat varan till dig av misstag återbetalar vi det pris du betalat för varan till fullo plus alla leveranskostnader samt rimliga kostnader för besväret (denna kostnad får dock inte överstiga produkternas värde). I övriga fall är det du som ansvarar för kostnaderna för varornas återsändande till oss. 
 

Top

 POLICY OM RETURER & UTBYTESVAROR

L'OCCITANE vill ha nöjda kunder. Därför erbjuder vi våra kunder, utöver de rättigheter som anges ovan, en utbytesvara eller full återbetalning till ditt kontokort eller kreditkort för alla varor som återsänds i obrutna förpackningar som du har köpt på www.loccitan.se och som du returnerar inom 14 dagar efter ditt köp. De returnerade varorna ska vara bifogade av en kopia av ditt kvitto och vara i oöppnat och säljbart skick. 

Returadress:
L'Occitane, Kungsgatan 21, 111 43 Stockholm, Sverige

Det tar upp till 14 dagar från den dag du returnerar varan tills vi behandlar ditt ärende. 
Det som anges ovan påverkar inte dina lagliga rättigheter som konsument.

Top

 BETALNINGSPOLICY

Kreditkort eller kontokort:  

Vi accepterar Visa, MasterCard, Maestro och American Express.

L'OCCITANE tar nätsäkerheten på största allvar.

För att kontrollera säkerheten på vår webbplats kan du titta i nedersta raden i din webbläsare när du fyller i dina betalningsuppgifter. Du kommer då att se en obruten nyckel eller ett stängt lås vilket betyder att krypteringen är aktiv och att din information därmed är skyddad. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du inte skickar ditt kreditkortsnummer via ett vanligt e-postmeddelande utan att du istället använder webbplatsens säkra anslutningar.

När du gör en beställning på webbplatsen erbjuds du att använda vår avancerade säkra server. Programvaran i vår server krypterar all information du lägger in innan den skickas över till oss. Krypteringsfunktionen skapar miljarder olika kodkombinationer för att skydda varje transaktion som görs på webbplatsen så att ingen kan se dina kreditkortsuppgifter på nätet. 

Inga kredit- eller kontokortsuppgifter lagras när du gör en beställning såvida du inte har gett oss tillstånd att göra det. Kreditkortsinformationen lagras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi garanterar att vi följer alla standarder och rutiner och uppfyller alla krav som anges i gällande bestämmelser om dataskydd för att säkerställa att dina personuppgifter förvaras säkert och att hanteringen av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. 


Betalning med Klarna:
Betalningar som görs med Klarna hanteras av Klarna AB. Om du har frågor kan du kontakta Klarna här.
 
Direktbetalning med Trustly
Med direktbetalning omdirigeras du till bankens webbplats för att genomföra köpet. Med andra ord betalar du på samma sätt som när du betalar dina räkningar. Alla som är betalningskunder hos någon av de föreslagna bankerna kan använda denna betalningsmetod.

För mer information, se vår integritetspolicy (finns på webbplatsen).

Top

 KAMPANJKODER

Med jämna mellanrum skickar L'OCCITANE ut erbjudanden via e-post, kataloger och annonser. Om du beställer vårt nyhetsbrev L'OCCITANE.com kommer du att få reklam och erbjudanden som innehåller specialkoder som ger rätt till fri frakt eller andra rabatter. Om du vill beställa vårt nyhetsbrev, besök vår sida för anmälan om e-posterbjudanden. 

Kampanjkoderna berättigar, om inte annat anges, till en gåva per kund och kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller rabatter och gäller så länge varan finns på lager. Erbjudandena gäller inte våra koncessioner/oberoende återförsäljare, avdelningar och flygplatsbutiker. L’OCCITANE förbehåller sig rätten att ersätta angiven gåva med annan vara till samma eller motsvarande värde.

Top

 VÅRT ANSVAR

Du som konsument har vissa lagstadgade rättigheter när det gäller produkter som är felaktiga eller som avviker från lämnad beskrivning. Ingenting som anges i dessa bestämmelser och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.
 
Vi bär inget ansvar för brott mot dessa bestämmelser och villkor som beror på omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll.
 
Om vi bryter mot dessa bestämmelser och villkor ansvarar vi endast för förluster som du drabbas av i den mån förlusterna är en följdeffekt som är förutsebar av båda parter vid det tillfälle då du använder webbplatsen. Vårt ansvar omfattar under inga förhållanden förluster i affärsverksamhet, till exempel förlorad information, förlorad vinst eller störningar av verksamheten.

Detta gäller dock inte vårt eventuella ansvar för personskada eller dödsfall på grund av försumlighet eller bedrägeri av oss eller annat ansvar som inte kan frånskrivas eller inskränkas enligt lag.

Top

 TILLÄMPLIG LAG

Dessa bestämmelser och villkor ska följa svensk lag. Vi eftersträvar att lösa problem och meningsmotsättningar snabbt och effektivt. Om du är missnöjd med hur vi har hanterat ett ärende och vill hänskjuta frågan till domstol ska ärendet avgöras i Sverige.

Top

 KUNDTJÄNST
För mer information om våra produkter eller för att få svar på frågor, kontakta vår kundtjänst via e-post på info@loccitane.se eller telefon på 0722250466 – måndag till fredag mellan klockan 10 och 18.
Du kan också skicka brev till oss på: L'Occitane, Kungsgatan 21, 111 43 Stockholm, Sverige 


Version: September 2020
 

Top