Paketering

 
Konception

De viktiga funktionerna av förpackningen är inte nödvändigt kompatibla med miljöhänsyn. L’OCCITANE bestämde att följa mycket precisa ...
 
Hur du återvinner våra produkter

Några av våra produkter är 100% återvinningsbara, men för de flesta av dem, kommer du att behöva separera återvinningsbara delen av avfallet...