Hjälp till att bekämpa blindhet som kan undvikas

Nästan 285 miljoner människor runt om i världen är blinda eller synskadade, trots att 80% av blindhet kan undvikas.
L'Occitane stöder kampen mot blindhet genom att erbjuda kvalitetsbehandlingar och uppmuntra lokala initiativ sedan 2006.

HANDLA PÅSEN
L'OCCITANE BRYR SIG OM SYNEN
140 000€ COLLECTED!

140 000€ COLLECTED!

In 2014, our solidarity soap raised almost 140 000 €

The funds will be used by the L'OCCITANE Foundation for its program Union for Vision.

UNION FOR VISION PROGRAM

UNION FOR VISION PROGRAM

The goal of the program: bring better access to quality eye care services in developing countries and thus reduce blindness in the isolated regions.

In Burkina Faso for example, the L’OCCITANE Foundation offers the possibility to 4 Burkinabe doctors to take a 4-year training in ophthalmology in Mali.

> LÄS MER L'OCCITANE FOUNDATION

L'OCCITANE FOUNDATION

Med en årlig budget på 1.000.000€ stöder L'OCCITANE Foundation projekt inom tre insatsområden: Kampen mot blindhet, kvinnligt ledarskap och bevarande av naturarvet. Det finansierar cirka 15 projekt varje år.

> LÄS MER
> HANDLA PÅSEN EN PÅSE FÖR SYN

EN PÅSE FÖR SYN

Din för XX kr med 100% av vinsten som ges till XXX förenings XXX projektet.
* Försäljningspris i butiken minus skatt, transport- och produktionskostnader.

> HANDLA PÅSEN