Konsumentens (privatpersonens) ångerrätt vid distansavtal

Konsumenten har enligt lagen (2000:274) om konsument skydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal rätt ångra sig och att i vissa fall frånträda ett köp genom att lämna eller skicka meddelande till loccitane.se om detta inom 14 dagar (eller i tillämpligt fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot beställningen eller en väsentlig del av denna. På grund av hygieniska skäl gäller dock ej ångerrätten för makeup- eller hudvårdsprodukter, med stöd av lagen 2005:59, 4:1.2.3.

 

Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick. Vår policy är att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist. Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta vår kundtjänst som finns på info@loccitane.se

 

Du har som konsument rätt att häva köpet om du inte godkänner en ny förslagen leveranstid vid eventuella förseningar. Kontakta oss alltid innan du skickar reklamationen för att få uppgifter för hur du bäst returnerar varan. Vid reklamationer tillämpas Konsumentköplagen, se www.konsumentverket.se

 

Avbeställning
Innan vi hunnit skicka beställningen kan du avbeställa hela eller delar av din order via e-post. Ej uthämtad beställning debiteras med hanteringskostnad på 250kr och eventuella retur- och fraktkostnader + moms.

 

Reklamationer
Vi på L’OCCITANE kommer att göra vårt yttersta för att du skall vara nöjd med ditt köp på vår webshop. Om det trots allt skulle vara fel på en vara eller om du fått något annat än det du beställt, vill vi att du direkt (inom 7 dagar efter mottaget paket) kontaktar vår kundtjänst på info@loccitane.se för att vi skall kunna rätta till felet. Om varan är felaktig eller felexpedierad står vi för returfrakten.

Returfrakten vid ångerrätt står du som konsument själv för. Returfrakt vid reklamation (fel på varan) står vi som leverantör för. Du ansvarar själv för att paket från dig till oss kommer fram. Varan skall förpackas väl i lämpligt emballage. Eventuella skador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Vi löser inte ut försändelser som inte är fullt frankerade, ej heller varor som skickas till oss mot Postförskott.

Återbetalning till dig som konsument sker inom 30 dagar vid hävning, ångerrätt, reklamation osv.

 

Utlandsbeställningar - Orders from outside Sweden
We only accept orders and deliver within Sweden and Denmark.

 

Åldersgräns
Åldersgränsen för postorderköp är 18 år. Är du under 18 krävs målsmans underskrift. Vi har dock inget automatiskt system som gallrar bort köp som görs av minderåriga. Kontakta oss
Så kan vi göra återköp samt spärra den minderårigas konto hos oss.


Force majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från L’OCCITANE webshops sida, som gör att L’OCCITANE ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att L’OCCITANE befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.