Ansvarfull köp

 
Ansvarfull köp

Ansvarfull köp syfter till att strikt upprätthålla spårbarhet av våra ingredienser och hållbarheten i vår leveranskedja, L’OCCITANE har en grupp som enbart ägnar sig med våra rela...
 
Hållbara ingredienser

Historien om L’OCCITANE är inte bara intimt kopplade till växterna i Provence och Medelhavet, men också de människor som odlar dem. Vår kvalitet o...
 
Ingen Biopiracy

De patent som registrerats av L'Occitane bygger på terapeutiska eller kosmetiska utveckling som är ett resultat av forskning som utförts av dess interna forsknings...
 
Etiska affärsmodeller

Sedan 2011, har L'Occitane hyllat formellt de grundläggande värden och principer i FN: s Global Compact inom områdena av mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korrupti...